Placera hos oss

Placering enligt:

 • 4 Kap 1 § SoL
 • 27 § placering
 • Par-placeringar
 • Handikappanpassad placering med särskilda omvårdnadsbehov
 • Husdjur vid placering i småhus eller lägenhet
 • Jourplaceringar

Östanbrogården tar emot placeringar där klienten är positiv på UP men inte märkbart påverkad. Vi ombesörjer upphämtning av klient vid placering enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

Placeringsförfrågningar på telefon 0700-92 54 43

Placering enligt 27 §

Östanbrogården tar emot 27 §–placeringar – LVM i öppenvård. Placeringarna avser klienter som skall beredas tillfälle att vistas utanför LVM-hemmet för vård och boende i annan form.

27 § placeringarna tas emot på uppdrag av Socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse – SiS.

Placera hos oss

Placering enligt:

 • 4 Kap 1 § SoL
 • 27 § placering
 • LARO-placering
 • Par-placeringar
 • Handikappanpassad placering med särskilda omvårdnadsbehov
 • Husdjur vid placering i småhus eller lägenhet
 • Jourplaceringar

Östanbrogården tar emot placeringar där klienten är positiv på UP men inte märkbart påverkad. Vi ombesörjer upphämtning av klient vid placering enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

Placeringsförfrågningar på telefon 0700-92 54 43