STÖD OCH MOTIVATIONSBOENDE

STÖD OCH MOTIVATIONSBOENDE

Östanbrogården är ett familjärt boende beläget naturskönt i en lantlig miljö med egna djur på gården. Verksamheten tar emot placeringar rikstäckande och arbetar i huvudsak på uppdrag av Socialtjänsten men samarbetar även med andra aktörer.

Målgruppen är män, kvinnor och par med beroendeproblematik.

Alkohol, narkotika och läkemedel.

Psykiskt funktionshindrade personer, individer med diagnosen samsjuklighet som på grund av sitt missbruk och-eller psykosocial problematik eller funktionsnedsättning befinner sig i en akut boende situation.

Verksamheten har en separat avdelning som är handikappanpassad. Avdelningen avser främst äldre personer med missbruks-och beroendeproblematik som är i behov av ett boende med särskilda omvårdnadsbehov.

Husdjur är tillåtna hos oss.

Placeringar enligt:

4 Kap 1 § SoL
27 § placering LVM

NYKTERT/DROGFRITTBOENDE AV HÖG KVALITET:

Bemanning dygnet runt
Sjuksköterska (psykiatrin)
Kompetent personalgrupp
ASI-utredning
Stöd, uppföljnings- och motivationssamtal
Dokumneterad alkohol- och urinprovstagning, salivprover som skickas på analys
Enklare sysselsättning efter förmåga
Jourplaceringar
Egen kokerska
Handikappanpassade klientrum
Dokumentation fortlöpande i enlighet med Socialstyrelsens krav i verksamhetessystemet Infosoc.