Kontakta oss

Besöksadress: Östanbro 5, 725 98 Västerås

Tel. 021-475 16 78

Bitr.föreståndare (Leg.sjuksköterska) Eva

Tel. 021 – 475 16 78

Placeringsansvarig: Jenny

Tel. 0700-92 54 43

E-post: info@ostanbrogarden.se

Ekonomi: jh@ostanbrogarden.se

Kontakta oss

Besöksadress: Östanbro 5, 725 98 Västerås

Tel. 021-475 16 78

Bitr.föreståndare (Leg.sjuksköterska) Eva

Tel. 021 – 475 16 78

Placeringsansvarig: Jenny

Tel. 0700-92 54 43

E-post: info@ostanbrogarden.se

Ekonomi: jh@ostanbrogarden.se