Personal

Kompetent personal med utbildning samt goda kunskaper om missbruk, beroende och psykisk ohälsa.

Hos oss på Östanbrogården arbetar:

Bitr.föreståndare (Leg.sjuksköterska)
Placeringsansvarig
Leg.sjuksköterska
Undersköterskor
Stödpersonal
Köksansvarig kokerska
Ekonomiansvarig (Ekonom)

Personal

Kompetent personal med utbildning samt goda kunskaper om missbruk, beroende och psykisk ohälsa.

Hos oss på Östanbrogården arbetar:

Bitr.föreståndare (Leg.sjuksköterska)
Placeringsansvarig
Leg.sjuksköterska
Stödpersonal
Köksansvarig kokerska
Ekonomiansvarig (Ekonom)