Handikappanpassad – Äldre med missbruk

Vi har en separat avdelning på nedre plan i vår huvudbyggnad där samtliga klientrum är handikappanpassade. Målgruppen på avdelningen avser främst äldre individer (50 år och uppåt), med missbruks-och beroendeproblem eller som har någon annan typ av funktionsnedsättning el handikapp – och pga detta inte kan placeras på vanliga behandlingshem utan är i behov av ett boende med särskilda omvårdnadsbehov.

Östanbrogården ombesörjer de extra stöd- vårdinsatser som anges utifrån den individuella genomförande planen. Vår personalgrupp besitter den kompetens som krävs för att kunna ge de inskrivna klienterna rätt stöd och insatser för sitt missbruk. Vårt mål är att den som bor hos oss ska kunna få ett långsiktigt boende med ett individuellt utformat stöd och omvårdnad för att få en ökad livskvalité i vardagen. Vi arbetar för att skapa hemkänsla och trivsel samt stimulera till sociala aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Hälso- och sjukvårdspersonal finns på boendet med bl.a. en egen sjuksköterska.

Boendet erbjuder externbehandling i samarbete med Paromagruppen (extra kostnad).

  • Psykologiskrådgivning/samtal
  • Läkare
  • Utredning, behandling och handledning

Östanbrogården ligger på en fantastisk plats med närhet till Mälaren. Där kan vi skapa en lugn och trygg boendemiljö genom respekt för varje klients integritet. Samtliga klientrum är ljusa och moderna med egen TV på rummet. Verksamheten har en egen mini –buss avsedd till klienter som bor på denna avdelning – mini-bussen är handikappanpassad och därmed lämpad för rullstolar och rullatorer. Det finns även möjlighet till parboende.

Handikappanpassad – Äldre med missbruk

Vi har en separat avdelning på nedre plan i vår huvudbyggnad där samtliga klientrum är handikappanpassade. Målgruppen på avdelningen avser främst äldre individer (50 år och uppåt), med missbruks-och beroendeproblem eller som har någon annan typ av funktionsnedsättning el handikapp – och pga detta inte kan placeras på vanliga behandlingshem utan är i behov av ett boende med särskilda omvårdnadsbehov.

Östanbrogården ombesörjer de extra stöd- vårdinsatser som anges utifrån den individuella genomförande planen. Vår personalgrupp besitter den kompetens som krävs för att kunna ge de inskrivna klienterna rätt stöd och insatser för sitt missbruk. Vårt mål är att den som bor hos oss ska kunna få ett långsiktigt boende med ett individuellt utformat stöd och omvårdnad för att få en ökad livskvalité i vardagen. Vi arbetar för att skapa hemkänsla och trivsel samt stimulera till sociala aktiviteter utifrån den enskildes förutsättningar. Hälso- och sjukvårdspersonal finns på boendet med bl.a. en egen sjuksköterska.

Boendet erbjuder externbehandling i samarbete med Paromagruppen (extra kostnad).

  • Psykologiskrådgivning/samtal
  • Läkare
  • Utredning, behandling och handledning

Östanbrogården ligger på en fantastisk plats med närhet till Mälaren. Där kan vi skapa en lugn och trygg boendemiljö genom respekt för varje klients integritet. Samtliga klientrum är ljusa och moderna med egen TV på rummet. Verksamheten har en egen mini –buss avsedd till klienter som bor på denna avdelning – mini-bussen är handikappanpassad och därmed lämpad för rullstolar och rullatorer. Det finns även möjlighet till parboende.